images/pisen-meho-srdce/pisen-meho-srdce-2022-11.jpg

Pokud se trochu zajímáte o dějiny lidstva, zjistíte, že zde žili lidé již minimálně před 35 000 lety. Našly se o tom důkazy např. v jihozápadní Francii, kde jsou na stěnách jeskyní v Lascaux úžasné kresby vypovídající nejen o umění, ale i o duchovním chápání života a světa. Nesmírně krásné obrazy svědčí o tom, že už tehdy existovali výjimečně nadaní jedinci, které dnes nazýváme šamany. Ve svých kresbách zobrazili touhu člověka sjednotit se s tím, co je nad námi a co neznáme.

Kresby zaznamenávají zcela jistě změněné stavy vědomí těchto jedinců a také to, že nejde jen o umění, ale o jakýsi rituál, který je určen pouze vyšším silám, a ne lidem. To proto, že jsou na místech často těžko dostupných. Již tehdy lidé chápali, že příroda pracuje se živly a že lidský život je na nich závislý. Proto tyto živly začali uctívat modlitbami, oltáři, kresbami apod. Mezi  základní živly patří země, voda, oheň a vzduch, v Indii k nim řadí ještě éter.

V každé kultuře si pro různé živly lidé zvolili určité božstvo. Dali mu název a pak ho zobrazovali a uctívali. Věděli, že na působení živlů jsou zcela závislí. Země jim dávala potravu a zasévali do ní plodiny v dané oblasti nejdostupnější. Někde to byla rýže, jinde kukuřice či různé druhy zrnin anebo brambory. Voda byla nutná k pití a zároveň byla nezbytná v obživě živočichů i rostlin. Když člověk získal a ovládl oheň, začala se využívat i k vaření. Oheň pak sloužil nejen k vaření, pečení a k zahřátí se, ale také se jím začaly obrábět kovy, vytvářet nástroje a pak bohužel i zbraně –
nejprve na obranu proti zvířatům, později i proti lidem. Živel vzduchu člověk potřeboval především k dýchání a časem vznikly techniky dýchání k regeneraci a prodloužení života.

Život se postupně stával stále pohodlnějším, spojení se živly se postupně vytratilo. Také se objevili jedinci, kteří měli najednou více prostředků než ostatní, a tak si je začali podřizovat. Lidé se rozdělili na bohaté a chudé. Člověk už nehledal harmonii a jednotu s tím, co ho přesahuje, ale takzvané štěstí. A co za ně pokládal? Aby nemusel nic dělat, mohl si užívat, bavit se a mít neustálá potěšení. Spolu s tím se však začaly objevovat nemoci a také utrpení z toho, že trvalého potěšení ve světě dosáhnout nelze. V tom se bohatí od chudých nijak neliší, ale protože bohatí chtějí stále víc a chudí jim závidí, vznikají války, nenávist apod.

Štěstí je vnitřní stav

Také dnes většina lidí touží především po tom, aby si co nejvíce užívali a bavili se. Máme to štěstí – anebo smůlu, že žijeme v přesycené západní společnosti, kde máme k dispozici moderní výdobytky, ale zároveň jsme ztratili důležité spojení se svým duchovním zdrojem a také s přírodními živly. V současnosti to chápe stále více lidí, ale chápat to nestačí. Důležitý je prožitek pochopení sebe sama a toho, že jsme součástí veškerého bytí v celém vesmíru.

Představte si, že vědci zjistili, že vesmír se skládá z atomů, které pocházejí z hvězd. A protože i my jsme tvořeni z atomů, jsme hvězdní lidé. Tak, jak dnes znečišťujeme svoji planetu, zamořujeme i vesmír, který je plný satelitů, abychom mohli používat mobily, internetové a další sítě, také do vesmíru odhazujeme nepotřebné zbytky těles, vzduch brázdí tisíce letadel, které do něj vypouštějí nespočet zplodin. Totéž platí pro vody moří i řek, ale stejně tak pro zemi, z níž těžíme nerostné bohatství na mnohé nepotřebné předměty, a zároveň ji hnojíme jedovatými látkami. Tak si dnes vážíme živlů, díky kterým žijeme!

Nevážíme si ani sami sebe a druhých. Většina z nás se stará jen o sebe a mezilidské vztahy jsou postaveny především na materiálním základu. Žijeme s hypotékami a půjčkami, na které  musíme neustále vydělávat, takže náš život je naplánován léta dopředu a není v něm místo na spojení s tím, co nás přesahuje a co je zároveň i v jádru nás samých.

Že jsem to vylíčil příliš pesimisticky? Rozhlédněte se tedy kolem sebe a pohlédněte do svého nitra, jak to máte vy. Proč lidé čtou časopisy o tom, jak léčit nemoci a jak jim předcházet? Protože
v tzv. moderní době sami sebe neznají a nedokážou se na sebe naladit. Jinak by věděli, co mají dělat, a nechtěli by se jakýchkoliv potíží hlavně rychle zbavit. Já vám ovšem pravím, hledejte především to, jak správně žít, abyste sobě ani druhým neškodili, ale naopak dávali. Potom již nemoci a utrpení nebudou. Určité věci jsou dané a my si je musíme odžít, protože jsme předtím
konali nesprávně, ale je třeba pochopit, že správně žít znamená milovat přírodu a lidi. Abyste toto dokázali, musíte především milovat sebe. Neznamená to se narcisticky obdivovat, ale  neubližovat si svým myšlením, slovy a jednáním. A stejně tak se chovat i k ostatním. Nemusíte za každou cenu dělat samaritána nebo všem nějak pomáhat, ale láska k druhým znamená především vysílat lásku, dobro a soucítění do celého světa, a ani o tom nemusíte nikomu vykládat. A to je to, co svět potřebuje. Když totiž díky tomu budete v harmonii vy sami, budou v harmonii
i přírodní živly, které nám budou sloužit a nebudou nám škodit. Vysílejte lásku a svět se změní.

Jiří Mazánek