Základní pravdy buddhismu

Přednes – Alfred Strejček

Hudební doprovod – Jiří Mazánek

Výběr připravil Alfred Strejček podle knihy vydané v nakladatelství DharmaGaia z překladu Libora Válka.

Jde o skutečná slova zakladatele buddhismu Gautama Buddhy tak, jak byla zaznamenána jeho žáky. Pravdy obsažené v těchto slovech jsou stále všeobecně platné, nezávislé na době a přinášejí naprosto lidský rozměr pomáhající pochopit každodenní situace.

Velkou roli v pořadu hraje hudba, která umocňuje emotivní dopad těchto ryzích slov.Jiří Mazánek užívá autentické etnické nástroje, jakými jsou např. sitár, bambusové flétny a další, uslyšíte také recitaci manter.

Přednes Alfred Strejček
Hudba Jiří Mazánek

Li Po (701 - 762) je nejvýznamnější básník období tchangské dynastie. Z jeho tvorby se zachovalo okolo devíti set básní, ve kterých je patrný vliv filozofie taoismu, konfuciánské a buddhistické tradice. V básních se věnuje především přírodní lyrice, lásce, přátelství a vínu.

Přednes Alfred Strejček
Hudba Jiří Mazánek

Nesmrtelné myšlenky největšího taoistického mistra, který se spolu se Starým mistrem Lao-c´ věčně zapsal svými často veselými příběhy do dějin lidstva. K hudebnímu doprovodu jsou využity hlavně různé druhy fléten a strunných nástrojů.

Přednes Alfred Strejček, případně též Jan Přeučil nebo Jiří Mazánek
Hudba Relaxace (J. Mazánek, K. Babuljak, V. Matoušek)

Nejslavnější indická nábožensko filosofická píseň, která se zařadila díky svým myšlenkám a básnickému jazyku mezi světové skvosty, v procítěném přednesu Alfreda Strejčka podle posledního překladu Rudolfa Janíčka. Každá kapitola je doplněna hudbou na originální indické nástroje i duchovním zpěvem členů souboru Relaxace.

Přednes Alfred Strejček
Hudba Jiří Mazánek

Pořad připravený podle knihy známého indického filosofa, který ji napsal již ve svých 13 letech, přináší hluboké myšlenky o životě, poznání, učiteli a lásce.

Herce Alfreda Strejčka doprovází v jednotlivých částech programu hlasem i hrou na originální indické nástroje Jiří Mazánek.

zenová hra inspirovaná čínským klasickým románem Putování na západ

Opičí král Pepa Nos
Vypravěč Jiří Hrdina
Hudba
Jiří Mazánek

Spojení pohybu, slova a orientální hudby je inspirováno fantaskním románem čínského literáta Wu Čcheng-Ena ze 16. století (česky vyšlo pod názvem Opičí král). Z historické cesty buddhistického mnicha Süan-canga (Tripitaky) v letech 629 - 645 pro sútry do Indie vytvořil pan Wu mnohotvárný obraz hledání osvícení a dobra v řetězu dobrodružství a bojích s démony.