zenová hra inspirovaná čínským klasickým románem Putování na západ

Opičí král Pepa Nos
Vypravěč Jiří Hrdina
Hudba
Jiří Mazánek

Spojení pohybu, slova a orientální hudby je inspirováno fantaskním románem čínského literáta Wu Čcheng-Ena ze 16. století (česky vyšlo pod názvem Opičí král). Z historické cesty buddhistického mnicha Süan-canga (Tripitaky) v letech 629 - 645 pro sútry do Indie vytvořil pan Wu mnohotvárný obraz hledání osvícení a dobra v řetězu dobrodružství a bojích s démony.

Současný litevský básník Alvydas Bausys propojil v zenovém monodramatu motivy zmarněného života pana Wua s rebelantstvím hlavního hrdiny jeho románu opičáka Suna. Vzájemné převtělování osamoceného literáta s troufalým opičákem je zobrazením "popírání sebe sama" při hledání vlastního já i odpovědi na složité otázky vzpoury, pravdy, tolerance a oběti pro bližního.