Anežka Janátová ( text) / Josef Krček (hudba), Jiří Mazánek (jako host)

Akademie sociálního umění Tábor, 2008

Zlatý most je pokus o nalezení "červené nitě" v dějinách Českého národa. Formou fiktivních dopisů významných osobností z českých dějin je utvořen most, který se nad smyslem tohoto území klene. Jsou vybrány ty osobnosti, které jsou vybrány, a práce neaspiruje na historické hodnocení. Byla sepsána a autory nahrána v roce 1987 v očekávání nové možnosti duchovního vývoje českého národa. Premiéra byla 28. října 1987 na Vyšehradském probošství.

Ukázka

Rok 2010
Vydavatel

Konfuciova akademie, Univerzita Palackého v Olomouci

Formát CD

Záznam pořadu Večer s básníkem Li Po a jeho kumpány, v přednesu Alfreda Strejčka s hudebním doprovodem Jiřího Mazánka.

Cena - neprodejné. V omezené míře lze zájemcům zaslat za poštovné.

Více v rubrice Meditační hudba, Pořady s Alfredem Střejčkem

Rok 2006
Vydavatel Depolar
Formát CD

CD léčitele Karla Sylvara, které vám může přispět ke zlepšení zdravotního a psychického stavu. Doprovodná hudba Jiří Mazánek spolu s Michalem Ditrichem (Hipnotix).

Rok 2003
Vydavatel Supraphon
Formát CD

Martin Kratochvíl spolu s Vlastislavem Matouškem a Jiřím Mazánkem.

Rok 1999
Vydavatel vlastní náklad
Formát CD

Robi Křupka, Petr Berki, Míra Hajšman, Jiří Mazánek jako host.

Rok 1992
Vydavatel Arta Records
Formát CD

Dílo Karlheinze Stockhausera s Ivanem Ženatým (housle) a hosty - Jiří Mazánek (Ve znamení vodnáře, sitár). Lze zakoupit v prodejnách Arta Records.