images/stories/cdlipo.jpg
Rok 2010
Vydavatel

Konfuciova akademie, Univerzita Palackého v Olomouci

Formát CD

Záznam pořadu Večer s básníkem Li Po a jeho kumpány, v přednesu Alfreda Strejčka s hudebním doprovodem Jiřího Mazánka.

Cena - neprodejné. V omezené míře lze zájemcům zaslat za poštovné.

Více v rubrice Meditační hudba, Pořady s Alfredem Střejčkem