images/stories/obaly/zlaty-most.jpg

Anežka Janátová ( text) / Josef Krček (hudba), Jiří Mazánek (jako host)

Akademie sociálního umění Tábor, 2008

Zlatý most je pokus o nalezení "červené nitě" v dějinách Českého národa. Formou fiktivních dopisů významných osobností z českých dějin je utvořen most, který se nad smyslem tohoto území klene. Jsou vybrány ty osobnosti, které jsou vybrány, a práce neaspiruje na historické hodnocení. Byla sepsána a autory nahrána v roce 1987 v očekávání nové možnosti duchovního vývoje českého národa. Premiéra byla 28. října 1987 na Vyšehradském probošství.

Ukázka