Přednes Alfred Strejček, případně též Jan Přeučil nebo Jiří Mazánek
Hudba Relaxace (J. Mazánek, K. Babuljak, V. Matoušek)

Nejslavnější indická nábožensko filosofická píseň, která se zařadila díky svým myšlenkám a básnickému jazyku mezi světové skvosty, v procítěném přednesu Alfreda Strejčka podle posledního překladu Rudolfa Janíčka. Každá kapitola je doplněna hudbou na originální indické nástroje i duchovním zpěvem členů souboru Relaxace.