images/stories/cdlipo.jpg
Přednes Alfred Strejček
Hudba Jiří Mazánek

Li Po (701 - 762) je nejvýznamnější básník období tchangské dynastie. Z jeho tvorby se zachovalo okolo devíti set básní, ve kterých je patrný vliv filozofie taoismu, konfuciánské a buddhistické tradice. V básních se věnuje především přírodní lyrice, lásce, přátelství a vínu.