Seznámení s některými nástroji různých zemí světa s výkladem a hrou na ně. Dozvíte se o kulturním a historickém pozadí, mýtech a legendách, stavbě nástrojů a způsobech interpretace. Zvuk nástrojů bude přiblížen hrou, při více setkáních též ukázkami na CD.

Pořad je koncipován jako průřez, nebo více navazujících setkání. Délka pořadu je přibližně 1,5 hodiny.

Pro bližší informace o tomto pořadu, případně pro jeho objednání nás prosím kontaktujte .