Dlouho jsem přemýšlel, jak co nejpřesněji nazvat semináře a kursy, které již 30 let pořádám, protože jejich obsah je různorodý a záměrně se nechce zařadit do jednoho duchovního směru, aby neustrnul a nestal se stereotypem. Vše, co se praktikuje, je využito k otevření srdce, odložení mysli a dosažení bdělosti, radosti a přirozenosti.

K tomu jsou využity různé druhy cvičení, která působí na fyzické i jemněhmotné tělo a otevírají cestu k pravé podstatě. Nejvíce je využito různých úrovní zvukových i jiných vibrací, které spadají do oblasti náda jógy. Sem patří mantry i jiné zvukové vibrace, hudba aktivní i pasivní, tanec a pohybová cvičení (mezi nimi též súfijské tance), dechová cvičení i meditace různého typu.

Toto vše je součástí prastaré tantra jógy - ne její zjednodušené západní podoby – tedy i včetně krija cvičení, práce se sexuální energií na různých úrovních a především směřování ke skutečné Lásce.

To vše je dlouhodobá práce a její výsledky se projeví teprve při pravidelné a vytrvalé praxi a ne po jednom víkendovém semináři, jak je leckdy jinde nabízeno. Proto většina lidí nevydrží, neboť chce okamžité výsledky nebo jen zážitky. Semináře je tedy nutné postupně zaměřeovat na další cvičení a mění se jejich obsah, něco je nutné stále opakovat.

Systematicky lze takto pracovat na pravidelných týdenních setkáních, která probíhají vždy v úterý od 19:30 v tělocvičně v 1. patře haly Masarykova nádraží u 7. koleje. Ovšem, pokud ti, kdo tyto kursy navštěvují, opravdu něco dělají. Přijďte, budete všichni vítáni a zkuste to.