images/stories/tantra/tantra-kurz.jpg

V ženské energii a lásce je budoucnost. Kurs probíhá pod vedením Jiřího Mazánka. Teorie i praxe vychází z tradičního pojetí a vlastních zkušeností.

Jde o déletrvající, pravidelný kurs , který má za cíl:

  1. Přijmutí vlastního těla
  2. Nalezení svých mentálních a emocionálních bloků
  3. Odstraňování těchto bloků
  4. Správné pochopení sexuální energie
  5. Odstraňování sexuálních bloků
  6. Zvyšování a zkvalitňování sexuální energie
  7. Její správné přijímání i dávání ve dvojicích i ve skupině
  8. nalezení a rozvíjení skutečné lásky

hlubší zájemkyně prosíme o zaslání jména, adresy, kontaktního telefonu a e-mailu a stručné dosavadní praxe (i když žádná nebyla), věku, případně dalších vhodných informací pomocí kontaktního formuláře. S každou zájemkyní nejprve proběhne individuální ústní pohovor.