poslechové pořady etnické, meditační i klasické hudby s výkladem

Poslechový pořad, v němž známý pražský hudebník (Relaxace, Extatic trans music, Alikvotní 4 a sólo), hudební publicista a recenzent, etnomuzikolog a duchovní učitel Jiří Mazánek využívá svých dlouholetých zkušeností. Na nahrávkách etnické hudby z celého světa, ale též hudby tzv. vážné (gregoriánské chorály, trubadúři, středověká hudba aj.), meditační (z oblasti vážné hudby, new age aj.) a ambientní ukazuje vzájemné souvislosti jednak přiblížením jejich historického a duchovního pozadí, ale též promluvami, které přesahují rámec hudby a přinášejí poučení o nás samých.

Seznámení s některými nástroji různých zemí světa s výkladem a hrou na ně. Dozvíte se o kulturním a historickém pozadí, mýtech a legendách, stavbě nástrojů a způsobech interpretace. Zvuk nástrojů bude přiblížen hrou, při více setkáních též ukázkami na CD.

Pořad je koncipován jako průřez, nebo více navazujících setkání. Délka pořadu je přibližně 1,5 hodiny.