Seznam článků

připravila Magdalena Tikalová

Kulturní dům v Pohledci u Nového Města na Moravě navenek připomíná spíš větší chalupu. Na dveřích visí cedule: Je-li nyní zamknuto, obejděte, prosím, dům vpravo pod okna kuchyně a volejte Jirkóóó a bude vám otevřeno! Když ale podle instrukce obejdu dům, z oken se ozývá mnohohlasé Óm, šántí, óm...

Do zápisníku zaznamenávám:

20:45 - PŘÍJEZD

Tak zahajuji pobyt na "Letním táboře jógy a bdělosti", který od 29. července do 20. srpna letošního roku v Pohledci pořádá společnost Pražská prajága. Jelikož je devět večer a mantry znějí na celou vesnici, napadá mě, jak takovou akci asi přijímají její obyvatelé. Odpověď se dostavuje v podobě usměvavé starší paní. "Já je sem večer chodím poslouchat", povídá. "Oni prý jedí nějakou tu namočenou pšenici, ale jinak jsou to moc hodný lidi..."

Posloucháme spolu. Hlasu předzpěváka odpovídá uvnitř sbor s různými zvonečky a bubínky, venku cvrček a usínající ptáci. Nad českou vesnicí, kde se nikdo nediví indickým mantrám, zapadá slunce.

21.30 – PRVNÍ DOJEM

Velká společenská místnost na první pohled nepůsobí příliš útulně. Kromě magnetofonu a "oltáříku" se svíčkou a vonnými tyčinkami v ní totiž není vůbec nic. Na matracích na zemi sedí nebo leží asi dvacet lidí a popíjí voňavý bylinkový čaj. Ačkoli nikoho z nich neznám víc než půl hodiny, připadá mi, že už jsem tu s nimi aspoň týden. Podobnou zkušenost asi prodělali všichni, protože během tří týdnů, po které tábor bude trvat, je možné kdykoli přijet a stejně svobodně zase odejít. Vlastně jedinou podmínkou je podřídit se programu a nerušit sebe ani ostatní pozdními příchody. Stále je kam přicházet, neboť program je doslova nabitý – náda jóga, meditace, tantra jóga, přednášky, hatha jóga, diskuse, zpěv, odříkávání a psaní manter, súfijské, dervíšské i jiné tance.

24.00 – NOČNÍ DŽAPA

Oltář z tábora jógy v Pohledci
Oltář z tábora jógy v Pohledci
Je to rozhodně silný zážitek. Trvá od půlnoci do pěti hodin ráno. Vždy po hodině se ve společenské místnosti střídá služba – pokaždé muž a žena, aby byly přítomny oba principy, začátečníci musejí sloužit s někým zkušeným. Kdo s kým a kterou službu bude držet se rozhoduje na základě dobrovolnosti večer před začátkem.

A průběh džapy? Dvojice se drží za ruce a celou hodinu nepřetržitě odříkává mantru ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA. Když jeden na chvíli přestane, aby se třeba napil čaje, pokračuje druhý, při střídání služeb chvíli odříkávají všichni čtyři, takže mantra zní pět hodin nepřetržitě. Končí až ráno, kdy jde poslední služba budit ostatní.

Zbyněk, který si bere první hodinu se mnou, mi mantru vysvětluje a pro jistotu ještě píše na papír. ÓM je posvátná slabika, kterou začíná hodně manter. NÁRÁJANA označuje nejvyšší bytost, princip, ke kterému se slovem NAMÓ obracíme.

Zpočátku mě bolí kolena od sezení, chce se mi strašně spát a vůbec mám pocit, že tu hodinu nevydržím. Únava mě ale brzy přechází a slova jakoby se začala odříkávat sama. Na konci mi ta hodina připadá neuvěřitelně krátká, cítím uvolnění, radost a klid.

5.00- BUDÍČEK

V tuhle neuvěřitelnou hodinu je v Pohledci budíček. Všichni se soukají ze spacáků a míří do společenské místnosti k rannímu zpívání manter. Mantra je slovo nebo několik slov, užívaných pro svůj vibrační účinek na člověka. Můžete si ji říkat, zpívat i jen tak přemílat v hlavě. Jirka Mazánek předzpěvuje, ostatní po něm opakují... Ranní ospalost se postupně vytrácí.

Po hodině zpívání si všichni bereme deky a jdeme k Pohledecké skále. V zástupu, všichni stejným krokem, v duchu si opakujíce mantru. "My jsme na vojně pochodovali líp!" volá na nás "domorodec" brousící kosu.

Při meditaci v přírodě si člověk uvědomuje sebe, přírodu a své místo v ní. Slova sem nějak nepatří, jenom stromy, tráva, skála, pocity, slunce...

8.30 – SNÍDANĚ JE ČAJ

Horký, zřejmě bylinkový a sladký. Pije se pokud možno bez jediného slova, jen za zvuku meditační hudby. Člověk, který se běžně neumí obejít bez mluvení, objeví, že čaj a hudba někdy docela stačí. Chvilku si zvykám, ale pak mě pohltí atmosféra, žiju skutečně "teď a tady" a mám pocit, že všechno kolem sebe vnímám mnohem intenzivněji než obvykle. Po čaji následuje meditace a po ní přednáška – nebo spíš povídání, diskuse. Témata se střídají – astrologie, jóga, hudba, tantra, Indie, čakry, energie.

12.00 - OBĚD ANEB ASTROLOG V KUCHYNI

Vaření má na starost Jaroslav Waldhans, jeden z našich známých znalců astrologie. Každý den se s ním u hrnců střídá služba, také vždy muž a žena. I když snídani tvoří jen čaj, zabírá vaření velkou část dne. Příprava oběda trvá skoro celé dopoledne, v šest večer je pak zase večeře. Jí se v podstatě indická vegetariánská strava, luštěninové polévky, rýže, zelenina, saláty, sladkosti. Večeře bývá "evropštější" – chleby, někdy polévka, různé čaje.

Vláda astrologa v kuchyni má podle Jirky Mazánka dva důvody – jednak je vaření do značné míry duchovní záležitost, jednak Jaroslav Waldhans vaří opravdu výborně...

14.00 – ODJEZD

Obědem začíná volno, čili doba, kdy není vůbec žádný program. Mířím k vlaku na Prahu, zatímco téměř všichni účastnící Letního tábora jógy a bdělosti relaxují u vody. Mám pocit, že jsem tu s nimi strávila nejméně týden a že to rozhodně nebyl týden špatný.